Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38375
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XI. Ngày 25/11/2004
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ sáu
25/11/2004
Xây dựng luật pháp lệnh
Giám sát đầu tư xây dựng
Giáo dục
Đường Hồ Chí Minh
Công tác lập pháp
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Abstract: Thông qua các Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005; Nghị quyết chuyên đề về giám sát đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị quyết về Giáo dục; Nghị quyết về dự án tổng thể đường HCM. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì
Issue Date: 2004-11-25
Type: Bản thông tin
Extent: 28 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k6-S25.11.2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 375,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.