Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38460
Title: Phát triển khu kinh tế ven biển gắn với công tác bảo vệ môi trường
Authors: Lê Thành Quân
Keywords: Khu kinh tế ven biển
Bảo vệ môi trường
Khu kinh tế
Khu công nghiệp
Kinh tế ven biển
Khu chế xuất
Abstract: Một số đánh giá cụ thể về công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Trách nhiệm của các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp; Tình hình sử dụng vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường khu kinh tế và một số đề xuất đảm bảo việc phát triển khu kinh tế ven biển gắn với công tác bảo vệ môi trường
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Phat trien khu kinh te ven bien gan voi cong tac BVMT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 229,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.