Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38472
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 27/05/2005
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ bảy
27/05/2005
Thuế xuất khẩu
Thuế nhập khẩu
Biểu thuế
Mức thuế
Thời hạn nộp thuế
Miễn thuế
Xử lý vi phạm
Abstract: Thảo luận ở Hội trường về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2005-05-27
Type: Bản thông tin
Extent: 41 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan27-5-2005s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 677,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.