Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38480
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 30/05/2005
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ bảy
30/05/2005
Luật các công cụ chuyển nhượng
Luật hối phiếu và séc
Phiếu đòi nợ
Công cụ chuyển nhượng
Abstract: Thảo luận ở Hội trường về dự án Luật các công cụ chuyển nhượng. Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp
Issue Date: 2005-05-30
Type: Bản thông tin
Extent: 26 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan30-5-2005s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 622,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.