Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38501
Title: Quy định tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong pháp luật về nghĩa vụ quân sự của một số nước trên thế giới
Authors: Viện nghiên cứu lập pháp
Keywords: Miễn gọi nhập ngũ
Tạm hoãn
Nghĩa vụ quân sự
Thực hiện nghĩa vụ quân sự
Hoàn thiện các quy định
Luật nghĩa vụ quân sự
Đại học quân sự
Abstract: Sau nhiều năm triển khai thực hiện, Luật Nghĩa vụ quân sự đã đi vào cuộc sống, là cơ sở pháp lý bảo đảm cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với Tổ quốc theo quy định của Hiến pháp. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mọi mặt của đất nước và yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật nghĩa vụ quân sự hiện hành đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập chưa phù hợp cần phải được sửa đổi. Một trong số các vướng mắc cần phải xem xét là các quy định về đối tượng được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ. Việc thu hẹp hay mở rộng các đối tượng được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, hoặc có nên hay không quy định các đối tượng được miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ cần được cân nhắc kỹ để đảm bảo tính hợp lý và công bằng trong hoạt động tuyển quân, tránh tình trạng công dân trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự như hiện nay.
Issue Date: 2014-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quydinhtamhoan_miengoinhapngu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 495,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.