Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38551
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 20/10/2005
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ tám
20/10/2005
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2005
Kinh tế xã hội
Nông nghiệp
Nông thôn
Chính sách giảm miễn thuế
Ngư dân
Lãi suất tín dụng
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2005; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2006. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2005-10-20
Type: Bản thông tin
Extent: 45 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan20.10.2005c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 437,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.