Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38575
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 22/10/2005
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ tám
22/10/2005
Ngân sách nhà nước
Dự toán ngân sách nhà nước
Phân bổ ngân sách trung ương
Thu nội địa
Nguồn thu ngân sách
Thu từ dầu thô
Thu cân đối ngân sách
Hoạt động xuất nhập khẩu
Thu viện trợ không hoàn lại
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2005; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2006; Phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2006. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2005-10-22
Type: Bản thông tin
Extent: 54 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan22.10.2005s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 471,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.