Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38822
Title: Thư mục tài liệu tham khảo về hình sự và tố tụng hình sự
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Hình sự
Tố tụng hình sự
Hình phạt
Trách nhiệm hình sự
Các loại tội phạm
Người chưa thành niên
Khởi tố vụ án
Xét xử sơ thẩm
Xét xử phúc thẩm
Điều tra vụ án hình sự
Abstract: Thư viện Quốc hội giới thiệu thư mục tài liệu tham khảo gồm các sách chuyên khảo, các bài báo, tạp chí về các vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự.
Issue Date: 2015-5
Type: Tài liệu tham khảo khác
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tai_lieu_tham_khao___HS__TTHS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.