Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38850
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 20/06/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ chín
20/06/2006
Công trình quốc gia
Công trình độc lập
Cụm công trình
Sử dụng đất đai
Rừng phòng hộ
Abstract: Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung có nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Nghị quyết về các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2006-06-20
Type: Bản thông tin
Extent: 39 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan20.6.2006c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 475,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.