Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38861
Title: Công ước Quốc tế liên quan đến giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu tàu biển 1957.
Keywords: Hàng hải
Chủ sở hữu tàu biển
Công ước quốc tế
Giới hạn trách nhiệm
Trách nhiệm dân sự
Abstract: Trình bày nội dung về công ước Quốc tế liên quan đến giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu tàu biển 1957.
Issue Date: 1957-10-10
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 7tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49. BS20. CUQT_lien_quan_den_gioi_han_TN_cua_chu_SH_tau_bien_1957.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 257,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.