Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38872
Title: Công ước của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 1978
Authors: Liên hợp quốc
Keywords: Hàng hải
Vận tải biển
Hợp đồng vận chuyển bằng đường biển
Vận đơn đường biển
Người vận chuyển
Người vận chuyển thực tế
Liên hợp quốc
Abstract: Tài liệu giới thiệu về công ước của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 1978.
Issue Date: 1978-3-31
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 22tr.
Method: Cục Hàng hải Việt Nam
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.