Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38873
Title: Công ước Quốc tế về tạo điều kiện thuận lợi giao thông hàng hải quốc tế 1965
Keywords: Hàng hải
Giao thông hàng hải
Công ước quốc tế
Tổ chức hàng hải quốc tế
Giao thông hàng hải quốc tế
Abstract: Tài liệu giới thiệu về công ước Quốc tế về tạo điều kiện thuận lợi giao thông hàng hải quốc tế 1965 nhằm mong muốn tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải thông qua việc đơn giản hoá và giảm tới mức tối thiểu các thủ tục, quy trình và yêu cầu về hồ sơ giấy tờ đối với tàu hoạt động tuyến quốc tế khi đến, lưu lại và rời cảng.
Issue Date: 2016-11-22
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 60tr.
Method: Cục Hàng hải Việt Nam
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49. BS11. Cong_uoc_ve_tao_dieu_kien_thuan_loi_giao_thong_HHQT_1965.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 915,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.