Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38911
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 24/06/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ chín
24/06/2006
Vấn đề nhân sự
Lãnh đạo cấp cao
Ủy viên Bộ chính trị
Thủ tướng Chính phủ
Abstract: Quốc hội xem xét, quyết định vấn đề nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An chủ trì
Issue Date: 2006-06-24
Type: Bản thông tin
Extent: 7 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan24.6.2006s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 291,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.