Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38917
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 27/06/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ chín
27/06/2006
Vấn đề nhân sự
Thủ tướng Chính phủ
Luật Tổ chức Quốc hội
Luật Tổ chức Chính phủ
Nội quy kỳ họp Quốc hội
Abstract: Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định vấn đề nhân sự. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì
Issue Date: 2006-06-27
Type: Bản thông tin
Extent: 11 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan27.6.2006c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 371,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.