Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/38956
Title: Báo cáo Kêt quả chuyến thăm làm việc tại Nam Phi, Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la của Đoàn Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Số 5821/BC-UBĐN13
Báo cáo
Nam Phi
Mô-dăm-bích
Ăng-gô-la
Ủy ban Đối ngoại
Kinh tế
Thương mại
Giáo dục
Nông nghiệp
Khai khoáng
Viễn thông
Công nghệ thông tin
Abstract: Báo cáo tổng hợp chuyến thăm và làm việc tịa Nam Phi, Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích của Đoàn Ủy ban Đối ngoại. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, củng cố quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và ba nước, thúc đẩy, hợp tác, giao lưu trên kênh đối ngoại Quốc hội giữa ta với các nước bạn.
Issue Date: 2015-12-29
2016-11-30
Type: Báo cáo
Extent: 8tr.
Method: Ủy ban Đối ngoại
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • UBDNthamNamPhi.MoDamBich.Anggola.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.