Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38965
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 21/11/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ mười
21/11/2006
Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Luật bình đẳng giới
Bộ luật lao động
Người lao động
Bình đẳng giới
Abstract: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Luật bình đẳng giới; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động. Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì
Issue Date: 2006-11-21
Type: Bản thông tin
Extent: 13 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21-11-2006s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 442,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.