Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38974
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 23/10/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ mười
23/10/2006
Vấn đề kinh tế xã hội
Ngân sách nhà nước
Dự toán ngân sách nhà nước
Phân bổ ngân sách địa phương
Phân bổ ngân sách trung ương
Bội chi ngân sách nhà nước
Mức dư nợ Chính phủ
Khoản vay
Doanh nghiệp nhà nước
Chính quyền địa phương
Nợ xây dựng cơ bản
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về các vấn đề kinh tế - xã hội; Thảo luận về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2006 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2007. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì
Issue Date: 2006-10-24
Type: Bản thông tin
Extent: 65 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24-10-2006s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 633,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.