Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38978
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 25/10/2006
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ mười
25/10/2006
Luật đê điều
Các cấp đê điều
Các loại đê
Bảo vệ đê điều
Nước lũ
Quy hoạch đê điều
Đầu tư xây dựng đê
Kiên cố hoá đê điều
Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản
Abstract: Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đê điều. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh chủ trì
Issue Date: 2006-10-25
Type: Bản thông tin
Extent: 36 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25-10-2006c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 531,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.