Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39010
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 30/03/2007
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ mười một
30/03/2007
Luật phòng, chống tham nhũng
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Vụ việc tham nhũng
Ngành kinh tế quan trọng
Quản lý ngân sách nhà nước
Nhân dân giám sát
Phòng chống tham nhũng
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì
Issue Date: 2007-03-30
Type: Bản thông tin
Extent: 69 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QH11-K11-S30.3.2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 597,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.