Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39027
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 08/12/1997
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá X
Kỳ họp thứ hai
08/12/1997
Luật Ngân hàng
Luật tổ chức tín dụng
Ngân hàng
Tổ chức tín dụng
Chính sách tiền tệ quốc gia
Hoạt động ngân hàng
Tổ chức tiền tệ ngân hàng quốc tế
Abstract: Quốc hội thông qua 2 dự án luật ngân hàng và luật các tổ chức tín dụng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì
Issue Date: 1997-12-08
Type: Bản thông tin
Extent: 33 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 08-12-1997c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 518,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.