Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39028
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 09/12/1997
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá X
Kỳ họp thứ hai
09/12/1997
Luật ngân hàng nhà nước
Luật các tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước
Tổ chức tín dụng
Chính phủ
Toà án nhân dân tối cao
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Pháp luật về tiền tệ
Hoạt động của ngân hàng
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận thông qua 2 dự án Luật ngân hàng nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì
Issue Date: 1997-12-09
Type: Bản thông tin
Extent: 14 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 09-12-1997c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 341,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.