Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39029
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 10/12/1997
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá X
Kỳ họp thứ hai
10/12/1997
Luật các tổ chức tín dụng
Tổ chức tín dụng
Tổ chức tín dụng liên doanh
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Ngân hàng nhà nước
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận thông qua dự án Luật các tổ chức tín dụng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì
Issue Date: 1997-12-10
Type: Bản thông tin
Extent: 37 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10-12-1997c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 504,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.