Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39034
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 25/11/1997
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá X
Kỳ họp thứ hai
25/11/1997
Nhiệm vụ kinh tế xã hội
Ngân sách Nhà nước
Lương thực hàng năm
Thiên tai
Sản xuất chế biến
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Thuế nông nghiệp
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận về nhiệm vụ kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa chủ trì
Issue Date: 1997-11-25
Type: Bản thông tin
Extent: 37 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25-11-1997c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 488,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.