Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39050
Title: Báo cáo Hội nghị "Đại biểu Quốc hội với vấn đề Nước" tại Diễn đàn thế giới về Nước lần thứ 7 (tại Hàn Quốc, ngày 15/4/2015)
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Ủy ban Đối ngoại
Quốc hội khóa XIII
Báo cáo
Số 5007/BC-UBĐN13
Diễn đàn thế giới về Nước
Đại biểu Quốc hội
Nước
Abstract: Hội nghị các Nghị sĩ về nước là một trong những Hội nghị quan trọng trong khuôn khổ diễn đàn nước lần thứ 7 để các Đại biểu Quốc hội/nghị sĩ thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, thúc đẩy hợp tác giữa các nước, đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với những thách thức quan trọng liên quan đến nước và khuyến nghị quản lý nước hiệu quả.
Issue Date: 2015-27-4
Type: Báo cáo
Extent: 4tr.
Method: Ủy ban Đối ngoại
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • DBQHvoivandenuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.