Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39070
Title: Báo cáo Kết quả Hội nghị lần thứ ba giữa Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng và Công vụ của Quốc hội Vương quốc Campuchia, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lào và Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam
Authors: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Keywords: Số 74/BC-UBQPAN14
Báo cáo hội nghị
Ủy ban Quốc phòng và an ninh
Cộng đồng ASEAN
Vương quốc Campuchia
Quốc hội Lào
Chức năng giám sát
Abstract: Báo cáo tổng hợp kết quả đạt được từ Hội nghị lần thứ ba với Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng và Công vụ của Quốc hội Vương quốc Campuchia và UBQPAN của Quốc hội Lào với chủ đề "Tiếp tục tăng cường chức năng giám sát nghị viện và trách nhiệm của các Ủy ban tương ứng trong việc đánh giá tiến độ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh ở khu vực Tam giác phát triển - CLV, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN lớn mạnh".
Publisher: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Issue Date: 2016-10-05
Type: Báo cáo
Method: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10. UBQPAN_74UBQPAN14_051016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.