Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39087
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 14/05/1998
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ ba
14/05/1998
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Thành viên chính phủ
Abstract: Quốc hội tiếp tục nghe trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì
Issue Date: 1998-05-14
Type: Bản thông tin
Extent: 38 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14-05-1998c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 573,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.