Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39131
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa IX. Chiều ngày 01/06/1994
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ năm
01/06/1994
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Nhiệm vụ kinh tế xã hội
Nhiệm vụ quyền hạn
Thẩm quyền giải quyết
Abstract: Quốc hội thảo luận dự án Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1994-06-01
Type: Bản thông tin
Extent: 34 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 01-06-1994c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 563,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.