Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39144
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 17/06/1994
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ năm
17/06/1994
Bộ luật Lao động
Tiền lương
Người lao động
Người sử dụng lao động
Hình thức trả lương
Mức lương tối thiều
Abstract: Quốc hội thảo luận và biểu quyết dự án Bộ luật Lao động. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Văn Tửu chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1994-06-17
Type: Bản thông tin
Extent: 29 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17-06-1994s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 541,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.