Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39147
Title: Tìm hiểu các loại hình doanh nghiệp ở Hoa Kỳ
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Lê Hồng Hạnh
Doanh nghiệp
Quan hệ Việt - Mỹ
Quan hệ thương mại
Xí nghiệp tư
Công ty kín
Hợp danh
Giao kết thương mại
Abstract: Bài viết đưa ra những so sánh khái quát về một số loại hình doanh nghiệp theo pháp luật VIệt Nam và pháp luật Mỹ, nhằm tạo ra những cơ sở bước đầu cho việc nghiên cứu sâu các loại hình doanh nghiệp cụ thể.
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1994_B6_Doanhnghiephoaky.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.