Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39153
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa IX. Chiều ngày 22/06/1994
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ năm
22/06/1994
Luật Nghĩa vụ quân sự
Nghĩa vụ quân sự
Xuất ngũ
Trợ cấp xuất ngũ
Trợ cấp việc làm
Sĩ quan
Quân nhân chuyên nghiệp
Abstract: Quốc hội thảo luận và biểu quyết dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1994-06-22
Type: Bản thông tin
Extent: 19 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22-06-1994c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 505,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.