Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39227
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa X. Sáng ngày 26/11/1998
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ tư
26/11/1998
Luật Giáo dục
Giáo dục
Đào tạo
Mục tiêu giáo dục
Hoạt động giáo dục
Vai trò của giáo dục
Phát triển sự nghiệp giáo dục
Abstract: Quốc hội tiếp tục xem xét, thông qua Luật Giáo dục. Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Cự chủ trì.
Issue Date: 1998-11-26
Type: Bản thông tin
Extent: 25 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26-11-1998s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 510,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.