Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39251
Title: Các công ty trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Lê Hồng Hạnh
Công ty
Công tu cổ phần
Cổ phiếu
Pháp luật Hoa Kỳ
Kiện phái sinh
Kiện cá nhân
Kiện tập thể
Tài sản công ty
Abstract: Bài viết đề cập một số điểm cơ bản của việc tổ chức và hoạt động của công ty trong pháp luật Hoa kỳ. Những điểm này có thể tham khảo để hoàn thiện luật công ty ở Việt Nam
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1995_B4_PhapluatHoaky.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.