Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39253
Title: Chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự
Authors: Nguyễn Đức Mai
Keywords: Nguyễn Đức Mai
Tố tụng hình sự
Viện kiểm sát
Chức năng kiểm sát
Chức năng công tố
Tranh tụng
Quyền công tố
Abstract: Bài viết trao đổi một số ý kiến về chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự. Làm rõ vấn đề này không chỉ có ý nghĩa quan trọng về mặt lý luận mà cả về mặt thực tiễn trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như cải cách hệ thống cơ quan bảo vệ pháp luật ở nước ta.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1995_B6_Vienkiemsat-TTHS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.