Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39285
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 12/04/1995
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa X
Kỳ họp thứ bảy
12/04/1995
Ngân sách
Xuất nhập khẩu
Chống tham nhũng
Chống buôn lậu thuốc phiện
Vay vốn
Y tế
Cải cách hành chính
Dân số
Kế hoạch hóa gia đình
Abstract: Quốc hội thảo luận về nhiệm vụ năm 1994-1995. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1995-04-12
Type: Bản thông tin
Extent: 40 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12-04-1995s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 595,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.