Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39318
Title: Về các biện pháp đảm bảo hợp đồng tín dụng
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Lê Hồng Hạnh
Hợp đồng tín dụng
Hoạt động tín dụng
Quan hệ tín dụng
Bên cho vay
Bên vay
Hoàn trả vốn vay
Lợi tức tiền gửi
Tổ chức tín dụng
Abstract: Bài viết nêu các vấn đề biện pháp pháp lý để đảm bảo hợp đồng tín dụng. Song song với việc ban hành bộ luật dân sự cần có những văn bản cụ thể hoá nguyên tắc, các chế định của bộ luật dân sự vào trong hoạt động thương mại.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1996_B3_Hopdongtindung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.