Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39326
Title: Các hình thức pháp lý của quan hệ cho vay để mua hàng tiêu dùng trả góp ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Tuyến
Keywords: Nguyễn Tuyến
Ngân hàng thương mại
Vay tín dụng
Cho vay trả góp
Tín dụng
Người tiêu dùng
Tín dụng thương mại
Tín dụng tiêu dùng
Chiết khấu thương phiếu
Vay tiêu dùng
Abstract: Ở Việt Nam trong mấy năm trở lại đây đã xuất hiện ngày càng nhiều trung tâm bán hàng tiêu dùng trả góp. Đây là một hình thức tiếp thị mới trong kinh doanh ở Việt Nam song kết quả chưa làm thoả mẫn lợi ích và nguyện vọng chính đáng của những nhà kinh doanh, do người kinh doanh chưa có một hành lang pháp lý đúng đắn để thực hiện hình thức này. Vì vậy, việc kiến tạo mô hình pháp lý phù hợp để điều chỉnh quan hệ kinh tế giữa nhà kinh doanh và người tiêu dùng là một việc làm cấp bách và thuộc về trách nhiệm của các nhà làm luật Việt Nam.
Issue Date: 1996
Type: Video
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1996_B6_Chovaymuahangtragop.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.