Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39327
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 07/03/1996
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ chín
07/03/1996
Xuất nhập khẩu
Bội chi ngân sách
Xây dựng cơ bản
Chỉ tiêu ngân sách
Kiềm chế lạm phát
Vốn đầu tư nước ngoài
Cải cách cơ quan thu thuế
Abstract: Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1995 và triển khai nhiệm vụ năm 1996. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1996-03-07
Type: Bản thông tin
Extent: 36 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 07-03-1996s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 576,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.