Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39328
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa IX. Chiều ngày 08/03/1996
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ chín
08/03/1996
Tăng trưởng kinh tế
An ninh trật tự
Đời sống nhân dân
An toàn xã hội
Chống tệ nạn xã hội
Chống thất thu
Kiểm tra tài chính
Kinh tế
Giao thông
Giáo dục
Y tế
Abstract: Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 1995 và triển khai nhiệm vụ 1996. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1996-03-08
Type: Bản thông tin
Extent: 20 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 08-03-1996c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 442,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.