Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39334
Title: Hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Quan hệ lao động
Hợp đồng lao động
Khế ước song phương
Người lao động
Abstract: Phân tích những đặc trưng cơ bản của hợp đồng lao động. Về bản chất, hợp đồng lao động không khác gì các loại hợp đồng khác, đó là sự thoả thuận của các chủ thể. Nhưng xét trên khía cạnh khác, hợp đồng lao động còn là môt loại quan hệ đặc biệt nhất trong các loại hợp đồng.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1996_B9_Hopdonglaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.