Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39359
Title: Một số vấn đề về bảo hiểm xã hội
Authors: Nguyễn Hữu Chí
Keywords: Nguyễn Hữu Chí
Bảo hiểm xã hội
Chế độ trợ cấp ốm đau
Chế độ trợ cấp thai sản
Chế độ trợ cấp tai nạn lao động
Chế độ lương hưu
Chế độ tử tuất
Bảo hiểm xã hội bắt buộc
Bảo hiểm xã hội tư nguyện
Quỹ bảo hiểm xã hội
Abstract: Hệ thống các văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội của nước ta tương đối đầy đủ và đồng bộ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện và áp dụng Bảo hiểm xã hội còn nhiều ý kiến và cách hiểu khác nhau. Bài viết đề cập một số nội dung trong các quy định của bảo hiểm xã hội còn có tranh luận hoặc chưa được hiểu đúng.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1996_B1_Baohiemxahoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.