Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39362
Title: Cấu trúc vốn của Công ty
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Lê Hồng Hạnh
Vốn công ty
Công ty cổ phần
Cấu trúc vốn
Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp nhà nước
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Abstract: Vốn của công ty là cơ sở vật chất cho hoạt động của nó. Có thể nói sự tồn tại và tin cậy của một công ty trước các đối tác phụ thuộc vào cấu trúc vốn và tư cách pháp lý của công ty. Thông thường vốn công ty được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Công ty có thể có vốn cơ hữu của mình và vốn trích lại từ lợi nhuận.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1996_B4_Cautrucvoncongty.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.