Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39384
Title: Mấy ý kiến về chế định hợp đồng lao động
Authors: Nguyễn Kim Phụng
Keywords: Nguyễn Kim Phụng
Hợp đồng lao động
Bộ luật lao động
Người sử dụng lao động
Lao động tập thể
Điều chuyển lao động
Tạm hoãn hợp đồng lao động
Người lao động
Abstract: Qua hơn một năm thực hiện, chế định hợp đồng lao động đã tiếp tục sự nghiệp đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, quản lý lao động ở nước ta, làm rõ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, lợi ích...của hai bên trong quan hệ lao động. Đây là cơ sở pháp lý không thể thiếu để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cá nhân...tuyển chọn và sử dụng lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong sản xuất công tác, kinh doanh dịch vụ trên toàn xã hội.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1996_B7_Chedinhhopdonglaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.