Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39389
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 05/11/1996
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ mười
05/11/1996
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Đại biểu Quốc hội
Giải quyết vốn
Lãi suất
Thúc đẩy kinh tế phát triển
Cán cân thương mại
Tỷ giá
Cân đối ngoại tệ
Vốn tín dụng
Abstract: Quốc hội tiếp tục nghe trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 1996-11-05
Type: Bản thông tin
Extent: 45 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 05-11-1996s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 556,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.