Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39403
Title: Một vài suy nghĩ về luật đất đai năm 1993
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Nguyễn Quang Tuyến
Luật đất đai
Quyền sử dụng đất
Tranh chấp quyền sử dụng đất
Tranh chấp đất đai
Người sử dụng đất
Tranh chấp tài sản
Abstract: Sau gần 3 năm thi hành (1993-1996) vẫn còn một số quy định của luật đất đai chưa được cụ thể hoá. Điều này gây khó khăn cho việc triển khai thi hành luật đất đai. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho pháp luật về đất đai thiếu đồng bộ, cần phải được sửa đổi bổ sung trong thời gian tới. Bài viết đề cập đến một số quy định của luật đất đai đang cần được cụ thể hoá.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1996_B7_Luatdatdai1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.