Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39404
Title: Tìm hiểu khái niệm kinh doanh
Authors: Nguyễn Viết Tý
Keywords: Nguyễn Viết Tý
Kinh doanh
Thương mại
Hành vi thương mại
Hành vi dân sự
Abstract: Theo quan niệm pháp luật của một số nước có nền kinh tế thị trường, hai khái niệm thương mại và kinh doanh có nhiều điểm giống nhau. Còn ở nước ta, khái niệm được nhiều người tán đồng đó là khái niệm "kinh doanh" và khái niệm này có ý nghĩa rộng hơn khái niệm "thương mại". Cụ thể trong khái niệm kinh doanh bao hàm cả sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ, còn khái niệm thương mại chỉ mang tính chất trao đổi hàng hoá và các dịch vụ liên quan đến việc trao đổi đó.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1996_B8_Khainiemkinhdoanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.