Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39415
Title: Một số vấn đề về bảo hiểm tiền gửi ở quỹ tín dụng nhân dân
Authors: Trương Thị Kim Dung
Keywords: Trương Thị Kim Dung
Bảo hiểm tiền gửi
Quỹ tín dụng
Quỹ tín dụng nhân dân
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu pháp luật hiện hành của Việt Nam về bảo hiểm tiền gửi của khách hàng có so sánh với luật pháp các nước khác, từ đó cho thấy rằng cần mở rộng phạm vi áp dụng bảo hiểm tiền gửi, không chỉ ở quỹ tín dụng nhân dân mà còn ở các quỹ tín dụng khác; pháp luật cũng cần quy định rõ giới hạn áp dụng chế độ bảo hiểm tiền gửi của khách hàng.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1996_B2_Baohiemtiengui.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.