Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39441
Title: Luật tục Jơrai và xã hội Jơrai
Authors: Phan Đặng Nhật
Keywords: Phan Đặng Nhật
Luật tục
Hương ước
Dân tộc thiểu số
Abstract: Giới thiệu sơ lược luật tục - tập quán pháp - của người Jorai ở Tây Nguyên
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1997_B6_LuattucJorai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 469,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.