Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39446
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNguyễn Văn Vẻ-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39446-
dc.description.abstractTìm hiểu hai hệ thống công chứng trên thế giới: hệ công chứng Latin và hệ công chứng Anglo Sacxon; Hệ công chứng ở Việt Nam là công chứng nhà nước, việc tổ chức nhà nước và tuyển chọn công chứng viên cũng theo những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của bộ máy nhà nước, quy định trong hiến pháp 1992 và các văn bản pháp luật có liên quan.-
dc.format.extent4tr-
dc.languagevivi
dc.subjectNguyễn Văn Vẻvi
dc.subjectThể chế công chứngvi
dc.subjectCông chứng Latinvi
dc.subjectCông chứng Anglo Sacxonvi
dc.subjectCông chứng nhà nướcvi
dc.titleSo sánh một số khía cạnh của thể chế công chứng ở một số nước và Việt Namvi
dc.typeTạp chívi
dc.source.methodTạp chí Luật học số 1-1997-
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1997_B12_Sosanhthechecongchung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 477,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.