Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39474
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 22/04/1997
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ mười một
22/04/1997
Kế hoạch sử dụng đất đai
Sử dụng đất đai
Đất trồng lúa nước
An toàn lương thực quốc gia
Quỹ đất đai
Phát triển khu công nghiệp
Đất nông nghiệp
Abstract: Quốc hội thảo luận về Báo cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong cả nước đến năm 2010. Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy điều khiển. Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy điều khiển điều khiển nội dung
Issue Date: 1997-04-22
Type: Bản thông tin
Extent: 39 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22-04-1997s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 534,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.