Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39502
Title: Về cơ sở pháp lý cho chủ thể phát hành chứng khoán
Authors: Phạm Giang Thu
Keywords: Phạm Giang Thu
Thị trường chứng khoán
Chứng khoán
Doanh nghiệp
Phát hành chứng khoán
Phát hành cổ phiếu
Công ty cổ phần
Thị trường cổ phiếu
Abstract: Chứng khoán được hiểu là quyền sở hữu có thể chuyển nhượng, được xác định bằng chứng chỉ hoặc bút toán quyền và lợi ích đối với phần tài sản, vốn của chủ thể phát hành chứng khoán. Do nhu cầu về vốn là đa dạng ở các chủ thể khác nhau, bao gồm cả chính phủ trung ương lẫn chính quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp, phạm vi huy động vốn ở cả trong nước và nước ngoài nên bài viết chỉ đề cập đến chủ thể phát hành chứng khoán là doanh nghiệp.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1997_B10_Chuthephathanhchungkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 581,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.